שכר מינימום

שכר מינימום יומי למועסק/ת 6 ימים בשבוע: 212 ₪

שכר מינימום יומי למועסק/ת 5 ימים בשבוע: 244.62 ₪

שכר מינימום שעתי למועסק/ת בהיקף של 186 שעות בחודש: 28.49 ₪

שכר מינימום שעתי למועסק/ת בהיקף של 182 שעות בחודש: 29.12 ₪

שכר מינימום חודשי: 5,300 ₪

(נתונים אלה מוצגים באתר המוסד לביטוח הלאומי ונכונים ל-1.01.2019)