התארגנות עובדים היא הדרך הטובה ביותר לשיפור תנאי ההעסקה במקומות העבודה. הועד שבמקום העבודה יכול לנהל מו"מ להסכם קיבוצי שיעגן את תנאי העבודה ואילו הארגון נותן ליווי מקצועי, הגנה משפטית וזכות לשביתה. הארגון גם מפקח על קיום כל ההסכמים ועל שמירת זכויות העובד המוקנות ע"פ חוק. התאגדות עובדים קובעת סדר חדש במקומות העבודה, מעניקה לעובדים כוח ומאפשרת להם להשמיע את קולם, כדי להגן על זכויותיהם ולהשפיע על עתידם.

אל תפחדו – תתאגדו כי כוחנו באחדותנו