החופשה השנתית

לכל העובדים השכירים במשק מגיעה הזכות לחופשה שנתית בתשלום, בין אם עובדים במשרה מלאה, חלקית, גלובלית או לפי שעות, לעובדים המועסקים דרך חברות כוח-אדם, לעובדים זמניים וגם למהגרי עבודה ("עובדים זרים"). אם העובד לא השלים את שנת העבודה הראשונה, מגיעים לו ימי חופש בהתאם לתקופת עבודתו.

מספר ימי חופשה מושפע מהיקף המשרה, הוותק מהעבודה, החוזה האישי שנחתם מול עובד מסוים ועוד תנאים. כמו כן, בני נוער, עובדי קבלן ועובדים בענפים מסוימים זכאים למספר ימי חופשה גדול יותר.

ניתן לצבור ימי חופשה למשך השנה או לקחת אותם כבודדים לאורך כל השנה. במקומות עבודה מסוימים מאפשרים על פי החוזה לצבור ימי חופשה ולהעביר יתרה לא מנוצלת לשנת עבודה הבאה ויש מקומות שדורשים על פי החוזה לשלוח את העובד לנצל את ימי החופשה שנשארו לו לפני תום השנה.

על המעביד לשלם לעובד דמי חופשה בגובה השכר הרגיל ובזמן.

איך קובעים מועדי יציאה לחופשה?

  • ההחלטה הסופית על מועד היציאה לחופשה היא בידי המעסיק תוך כדי תיאום עם העובד. בדרך כלל העובד רשאי להגיש בקשה מראש ולקבל על כך אישור מהמעסיק.
  • המעסיק רשאי להוציא עובדים לחופש בזמנים שנוחים לו, כולל ימי חופשה מרוכזת לכל החברה, פרט ליום חופשה אחד שאותו העובד זכאי לבחור. אם המעסיק מחליט להוציא את העובד לחופשה של יותר משבוע מיוזמתו, יש להודיע על כך לעובד לפחות שבועיים מראש.

מתי אפשר להוציא עובד/ת לחופש ללה תשלום?

  • ניתן להוציא עובד לחופשה ללא תשלום רק בהסכמת שני הצדדים, המעביד והעובד, שכן חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרת תנאי עבודה ובעקבות כך לעובד יש זכות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים. אם העובד רוצה לצאת לחופשה ללא תשלום, עליו לזכור כי בתקופת החופשה כל זכויותיו מוקפאות. מומלץ מאד להגיש בקשה לחופשה ללא תשלום, במקרה הצורך, ולפרט כי מדובר בחופשה ללא תשלום שבסיומה העובד יחזור לעבודתו בלי לעבד את זכויותיו ואת הותק במקום העבודה.

מספר ימי חופשה

בישראל עובדים הרבה יותר שעות ממדינות רבות באירופה ומספר ימי החופשה נמוך משמעותית. זו הסיבה, שמעסיקים רבים, שמעוניינים לעודד עובדים לאזן טוב יותר בין חיי המשפחה לעבודה, מעדיפים להעניק להם מספר גבוה יותר של ימי חופשה. כמו כן, ניתן לבקש להגדיל את מספר ימי חופשה על ידי התאגדות העובדים וחתימה על הסכם קיבוצי. ניתן להוסיף לימי חופשה גם ימי בחירה (החלים בערבי חג או ימי צום ועוד), ימי הצהרה (ימי מחלה שהעובד לא נדרש להציג עליהם חופשת מחלה אלא לתת הצהרה בלבד) וכמובן, ימי שמחה ואבל, מעבר לאלה שמגיעים על פי חוק.