דמי הבראה

כל עובד או עובדת שצברו ותק של שנה לפחות במקום העבודה זכאים לקבל דמי הבראה. במידה והעובד או העובדת מועסקים במשרה חלקית, הם יהיו זכאים לחלק יחסי של דמי הבראה בהתאם לאחוזי המשרה שלהם. חשוב לציין, שגם תשלום דמי הבראה לא מושפע מכך האם העובד או העובדת עבדו כל השנה או רק חלק מהשנה בגלל יציאה לחופשה שנתית, חופשת לידה או חופשת מחלה. היעדרות יחידה מעבודה שמונעת צבירה של ימי הבראה היא חופשה ללא תשלום.

מספר ימי הבראה משתנה ממגזר פרטי למגזר ציבורי ויכול להיות תלוי חוזה שנחתם מול העובד או בהסכם קיבוצי, אך באופן כללי, מספר ימי הבראה תלויים בוותק של העובד במקום העבודה.

גם תעריף ימי הבראה משתנה ממגזר למגזר, למשל, לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 26.05.2019, החל מ-1.06.2019 התעריף היומי של דמי הבראה במגזר ציבורי עומד על 432 ₪ ואילו במגזר פרטי לא נעשה עדכון מאז 2018 והתעריף היומי של דמי הבראה במגזר זה עומד על 378 ₪.

את דמי ההבראה נהוג לשלם בחודשים יוני ספטמבר, אך כל מעסיק יכול להחליט לפצל את התשלומים ולשלם את החלק היחסי של דמי הבראה בכל חודש, אך חשוב מאד תמיד להקפיד שתשלום דמי הבראה יופיע כשורה נפרדת בתלוש השכר.