דיני עבודה

מושגי יסוד בדיני עבודה

מערכת יחסים בין עובד/ת למעסיק שונה וייחודיות מכל מערכת יחסים היררכית או יצרנית אחרת: בצבא, משטרה, בין עסקים עצמאיים, מתנדבים וכד' והפרה של חלק מחובות המעסיק כלפי העובד או העובדת יכולה להיות אפילו עבירה פלילית. כדי לאפשר לעובד ללמוד ולעמוד על מלוא זכויותיו, במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הוקם אגף מיוחד העוסק באכיפת חוקי העבודה: פיטורי נשים בהריון, אי תשלום שכר מינימום או שעות נוספות, הפרה של תנאי עבודה, עבודת נוער ומתן חופשה שנתית. במידה והפרה של חוקי העבודה על ידי המעסיק מוכחת, בית הדין לענייני עבודה יכול להורות על סנקציות שונות – החל מקנסות ועד תקופת מאסר.

לנוחיותכם אספנו כאן מספר מושג יסוד מעולם דיני העבודה:

משפט העבודה –  דברים שנקבעים במסמכים שונים הקשורים למערכת יחסים בין עובד למעביד: חוזי עבודה, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וחוקי מגן.

חוזה אישי – חוזה שנחתם בין עובד/ת למעביד.

חוקי המגן – חוקים החלים על כל העובדים והמעסיקים שלהם שנועדו להסדיר את מערכת היחסים בין עובד/ת למעביד, ביניהם:

  • חוק שכר המינימום
  • חוק חושה שנתית
  • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים / התפטרות
  • חוק פיצויי פיטורים
  • חוק שעות עבודה ומנוחה
  • חוק דמי מחלה
  • חוק הגנת השכר

הסכם קיבוצי כללי / ענפי – הסכם קיבוצי שקיים בענפים כמו ניקיון, שמירה, מלונאות, תעשייה, חשמל, בניין, מזון, אולמות אירועים, דפוס, כוח אדם ואחרים.

הסכם קיבוצי מיוחד – הסכם שבין ארגון עובדים למעסיק, חל על כל העובדים במקום העבודה

צווי הרחבה – הוראות הסכמים קיבוציים שחלים על כל מקומות העבודה באותו נף או על כל המשק. את צווי ההרחבה נותן שר התעשיה, המסחר והתעסוקה והם קיימים כמעט בכל הענפים בהם קיימים הסכמים קיבוציים כלליים. דוגמא לצווי הרחבה החלים על כל המשק – דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, תוספת יוקר, דמי חגים, דמי אבל וכד'.

חשוב להבין שבכל הנוגע לחוזי עבודה והסכמים קיבוציים, קיימת היררכיה מסוימת. למשל, חוזה עבודה או הסכם קיבוצים יכולים להוסיף לחוק, אך לא לגרוע ממנו. אם קיימים מספר כללים בנושא אחד בחוק, הסכם, צו הרחבה וכד', בוחרים את ההוראה המיטבה עם העובד. בואו נראה דוגמא: תמי עובדת בבית מלון במשרה מלאה. חוק שעות העבודה והמנוחה קובע נורמה: 45 שעות עבודה שבועיות, צו הרחבה שחל על כל המשק מגדיר שבוע עבודה כשבוע של 42 שעות ואילו צו ההרחבה של ענף המלונאות (אליו שייכת תמי שלנו) מציע הגדרה של 41 שעות. לכן, צו ההרחבה של ענף המלונאות הוא הקובע, כי הוא מיטיב עם העובדת.

הטבות נפוצות הקיימות אך ורק בהסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וחוזים אישיים – למעביד יש זכות להעניק לעובד הטבות נוספות, מעבר לאלה הדרושות בחו"ק, למשל: קרן השתלמות, קופות גמל, פנסיה לפי פוליסה מיטיבה, תוספת וותק, תוספת ביגוד, ימי בחירה  לאורך השנה המאפשרים לא להגיע לעבודה בלי להקטין את יתרת ימי חופשה שנתית, היעדרות מעבודה בתשלום בימי שמחה (בת או בר מצווה, חתונה), אש"ל במקרה של נסיעה עסקית או פגישות מחוץ למשרד, פיצויים מוגדים, תוספות הסתגלות וכד'.