האיגוד המקצועי הוא למעשה לב העשייה ומרכז הכובד של הארגון. האיגוד המקצועי מטפל בהתארגנות העובדים ובייצוגם מול המעסיק, בכל הקשור ליחסי העבודה שבין העובדים למעסיקים: תנאי שכר, עבודה, רווחה וביטחון תעסוקתי.

משימות האיגוד:

  1. התארגנות ראשונית
    • הקמת התארגנויות וועדי עובדים במקומות עבודה.
    • הדרכה וליווי של עובדים המעוניינים להתאגד, כולל סיוע משפטי ותקשורתי.
    • מינוי חברי ועד פעולה זמני.
    • שיתוף פעולה עם חברי הוועד בהתנהלות מול ההנהלה.

2.    משא ומתן קיבוצי לקידום ושיפור זכויות העובדים

·         ניהול משא ומתן קיבוצי לקידום ושיפור תנאי העבודה של העובדים וחתימה על הסכמים קיבוציים.

·         פעילות לאכיפת זכויות עובדים המעוגנות ע"פ חוק (שכר מינימום, שעות עבודה ומנוחה וכו').

·         שיפור רווחת העובד

3.    סיוע פרטני לעובד

·         הענקת סיוע משפטי פרטני לעובד ככל שיידרש: ייצוג בשימוע, בירורים, הליכי משמעת ובבתי הדין לעבודה.

4.    להכריז ולטפל בסכסוכי עבודה ובשביתות.